Committee for Petitions
Documents

Session invitations

č. 34
č. 33

Minutes

č. 39
č. 34

Resolutions

č. 146Změna pořadu 30. schůze petičního výboru (4. května 2000)
č. 191Novela trestního zákona (tisk č. 635) (11. ledna 2001)
č. 190Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození (tisk č. 683) (11. ledna 2001)
č. 189Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 10. do 31. 10. 2000 Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 11. do 30. 11. 2000 (11. ledna 2001)
č. 188Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně (11. ledna 2001)ISP (login)