Electoral Committee
Documents

Session invitations

č. 6 (6. prosince 2007)
č. 3 (12. a 13. dubna 2007)

Minutes

č. 5 (25. října 2007)
č. 12 (18. března 2010)

Resolutions

č. 25k informaci o prověření dokladů kandidátů na členy Rady Českého rozhlasu (19. června 2007)
č. 35k návrhu pořadu 6. schůze výboru (6. prosince 2007)
č. 26k návrhu postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu člena Rady Českého rozhlasu Poslaneckou sněmovnou (19. června 2007)
č. 27k návrhu kandidátky na volbu jednoho člena Rady Českého rozhlasu (19. června 2007)
č. 22k návrhu pořadu 4. schůze výboru (7. června 2007)



ISP (login)