Permanent Commission on Media
Documents

Session invitations

č. 2 (10. dubna 2007)
č. 3 (22. května 2007)

Minutes

č. 12 (5. listopadu 2008)
č. 4 (12. září 2007)

Resolutions

č. 8k bodu Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2006 /sněmovní tisk 284/ (4. října 2007)
č. 1k bodu Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006 /sněmovní tisk 154/ (10. dubna 2007)
č. 6k pracovní cestě Stálé komise pro sdělovací prostředky do Itálie (12. září 2007)
č. 5k bodu Žádost Štěpána Kotrby o odvolání dvou členek Rady Českého rozhlasu - Dany Jaklové a Marie Ptáčkové (22. května 2007)
č. 29Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 552) (5. listopadu 2008)ISP (login)