Permanent Commission on Media
Documents

Session invitations

č. 2 (10. dubna 2007)
č. 3 (22. května 2007)

Minutes

č. 1 (20. února 2007)
č. 12 (5. listopadu 2008)

Resolutions

č. 8k bodu Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2006 /sněmovní tisk 284/ (4. října 2007)
č. 29Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 552) (5. listopadu 2008)
č. 10k bodu Návrh na odvolání členky Rady Českého rozhlasu - Marie Ptáčkové (13. listopadu 2007)
č. 9k bodu Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2006 /sněmovní tisk 282/ (4. října 2007)
č. 11k bodu Schválení zahraniční cesty komise v roce 2008 (13. listopadu 2007)ISP (login)