Permanent Commission on the work of the Office of the Chamber of Deputies
Documents

Minutes

č. 12 (15. května 2008)
č. 11 (10. dubna 2008)

Resolutions

č. 30k informaci o kamerovém systému v Poslanecké sněmovně (18. června 2008)
č. 29k problematice zahlcování e-mailových stránek určitým typem kampaňovité korespondence (10. dubna 2008)
č. 28k návrhu Směrnice o používání loga Poslanecké sněmovny (10. dubna 2008)
č. 27k přípravě publikací o Poslanecké sněmovně (předsednictví České republiky v Radě EU) (10. dubna 2008)
č. 26k systému CODEXIS (10. dubna 2008)ISP (login)