Committee for Economics
Documents

Session invitations

č. 61 (3. října 2001)
č. 56 (5. až 7. června 2001)

Minutes

č. 68
č. 67

Resolutions

č. 371k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2002 - kapitola 349 - Energetický regulační úřad (14. listopadu 2001)
č. 368k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2002 - kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (14. listopadu 2001)
č. 350 (27. září 2001)
č. 203k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů - tisk 529 (22. března 2000)
č. 184k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – tisk 476 (10. února 2000)ISP (login)