Permanent Commission on Oversight over the work of the National Security Office
Documents

Session invitations

č. 3 (19. června 2007)
č. 2 (1. března 2007)

Minutes

č. 4 (27. listopadu 2008)
č. 2 (1. března 2007)

Resolutions

č. 7k stížnosti p. Fr. Hanzlíka (27. listopadu 2008)
č. 5k žádosti NPO Růžový panter (19. června 2007)
č. 2k volbě ověřovatele Stálé komise (30. ledna 2007)
č. 3dopisu ředitele NBÚ ČR ze dne 11. 6. 2007 o připomínkovém řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007Sb., a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (19. června 2007)ISP (login)