Committee on Foreign Affairs
Subcommittee on Foreign Economic Relations
Documents

Session invitations

č. 1 (18. ledna 2007)
č. 5 (14. listopadu 2007)

Minutes

č. 8 (9. prosince 2008)
č. 7 (16. října 2008)

Resolutions

č. 3k programu společné schůze podvýborů zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy a pro prezentaci České republiky v zahraničí (14. listopadu 2007)
č. 4k bodu Ekonomická diplomacie (21. února 2008)ISP (login)