Committee on Public Administration and Regional Development
Subcommittee on Public Administration and Information Systems
Documents

Session invitations

č. 1 (20. února 2007)
č. 7 (19. března 2009)

Minutes

č. 2 (3. dubna 2007)
č. 1 (neproběhlo)

Resolutions

č. 2Senátní návrh na vydání zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do majetku obcí, sněmovní tisk 14. (3. dubna 2007)
č. 4Informace Ministerstva vnitra a informatiky - Portál veřejné správy (15. května 2007)
č. 1Volba ověřovatelů podvýboru (3. dubna 2007)
č. 5Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákona o základním registru práv a povinností /sněmovní tisk 714/ (19. března 2009)
č. 3Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 158) (15. května 2007)ISP (login)