Committee on Health Care
Subcommittee on Public Financing of Research, Investments and Grants
Documents

Session invitations

č. 1 (7. prosince 2006)
č. 2 (7. června 2007)

Minutes

č. 7 (18. října 2007)
č. 6 (7. června 2007)

Resolutions

č. 1žádost Ministerstvu zdravotnictví o předložení písemných informací týkajících se návrhu státního rozpočtu na rok 2008, kapitola 335 (MZ). (18. října 2007)ISP (login)