Committee on Agriculture
Documents

Session invitations

č. 7 (6. prosince 2006)
č. 10 (4. dubna 2007)

Minutes

č. 32 (5. prosince 2008)
č. 1 (13. září 2006)

Resolutions

č. 68k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 351/ (29. listopadu 2007)
č. 65k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008 /sněmovní tisk 353/ (29. listopadu 2007)
č. 71k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008 /sněmovní tisk 353/ (doprovodné usnesení k č. 65) (29. listopadu 2007)
č. 62k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/ (7. listopadu 2007)
č. 38k volbě místopředsedy podvýboru zemědělského výboru pro lesní a vodní hospodářství (21. února 2007)

Seminars

RY120308.doc
RY091106.doc
RY020908.docISP (login)