Committee on Foreign Affairs
Documents

Session invitations

č. 16 (3. října 2007)
č. 18 (28. listopadu 2007)

Minutes

15A. schůze (26. září 2007)
č. 12 (4. a 5. dubna 2007)

Resolutions

č. 82k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé /sněmovní tisk 256/ - doprovodné usnesení (15. listopadu 2007)
č. 79k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Makedonie (15. listopadu 2007)
č. 17Aktuální zahraničněpolitická informace – uzavření zastupitelského úřadu České republiky v Kinshase (2. listopadu 2006)
č. 6k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 - kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí (26. září 2006)
č. 56k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) /sněmovní tisk 150/ (4. dubna 2007)ISP (login)