Committee on Health Care
Documents

Session invitations

č. 4 (16. listopadu 2006)
č. 6 (22. listopadu 2006)

Minutes

č. 8
č. 7 (18. ledna 2007)

Resolutions

č. 22k Výročním zprávám a závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2005 (sněmovní tisk č. 93) (18. ledna 2007)
č. 7o zřízení podvýboru výboru pro zdravotnictví pro oblasti financované ze státního rozpočtu - výzkum, investice, dotace (26. září 2006)
č. 29k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2006 - kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví (23. května 2007)
č. 26k postoupení informace o způsobu úhrad zdravotní péče v roce 2007, informace o změnách ve stanovení úhrad léků ze zdravotního pojištění a zásad změn Sazebníku zdravotních výkonů a zásad změn způsobu úhrad péče pro rok 2008 Ministerstvem zdravotnictví k projednání podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví – zdravotní pojišťovny, úhrady péče, lékovou politiku a lázeňství (21. února 2007)
č. 13k volbě členů, předsedy a místopředsedů podvýboru výboru pro zdravotnictví pro problematiku civilizačních onemocnění a závislostí (5. října 2006)



ISP (login)