Committee on Health Care
Documents

Session invitations

č. 4 (16. listopadu 2006)
č. 6 (22. listopadu 2006)

Minutes

č. 8
č. 12 (3. října 2007)

Resolutions

č. 22k Výročním zprávám a závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2005 (sněmovní tisk č. 93) (18. ledna 2007)
č. 7o zřízení podvýboru výboru pro zdravotnictví pro oblasti financované ze státního rozpočtu - výzkum, investice, dotace (26. září 2006)
č. 10ke změně názvu podvýboru výboru pro zdravotnictví (5. října 2006)
č. 37k vyslání delegace výboru pro zdravotnictví na zahraniční cestu do Francie (3. října 2007)
č. 17k dovolbě členů podvýboru pro oblasti financované ze státního rozpočtu - výzkum, investice, dotace (16. listopadu 2006)ISP (login)