Committee for European Affairs
Documents

Session invitations

č. 46
č. 45

Minutes

č. 44
č. 43

Resolutions

č. 330ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o tematické strategii pro městské životní prostředí /kód dokumentu 5298/06, KOM(2005) 718 v konečném znění/ (17. května 2006)
č. 328k Zelené knize: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii /kód dokumentu 7070/06, KOM(2006) 105 v konečném znění/ (17. května 2006)
č. 327ke Sdělení Komise Evropské radě – Provádění obnoveného partnerství pro růst a zaměstnanost – Vlajková loď znalostí: Evropský technologický institut /kód dokumentu 6844/06, KOM(2006) 77 v konečném znění/ (17. května 2006)
č. 326k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci /kód dokumentu 7301/06, KOM(2006) 91 v konečném znění/ (17. května 2006)
č. 318k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých silničních vozidel /kód dokumentu 5130/06, KOM(2005) 634 v konečném znění/ (17. května 2006)ISP (login)