Committee for Science, Education, Culture, Youth and Sport
Subcommittee for Science and Higher Education Schools
Documents

Session invitations

č. 2
č. 5

Resolutions

č. 4k Poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 949) (22. září 2005)ISP (login)