Agricultural Committee
Documents

Session invitations

č. 13
č. 39

Minutes

č. 22
č. 18

Resolutions

č. 4k volbě ověřovatele výboru (17. července 2002)
č. 26k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2001 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu ČR za rok 2001 (sn. tisk 4) (18. září 2002)
č. 23k části kapitoly Státní zemědělský intervenční fond návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2001 (sn. tisk 11) (18. září 2002)
č. 185ke Koncepci potravinářství v České republice (29. března 2006)
č. 184k vyslání delegace zemědělského výboru do Litvy ve dnech 10. - 13. dubna 2006 (14. března 2006)ISP (login)