Electoral Committee
Documents

Session invitations

č. 9
č. 7

Minutes

č. 5
č. 4

Resolutions

č. 34k termínu a pořadu 10. schůze výboru (12. března 2002)
č. 33k informaci o nejasnostech v životopise člena Rady České televize PhDr. Ladislava Milera (12. března 2002)
č. 32k pořadu 9. schůze výboru (12. března 2002)
č. 31k termínu a pořadu 9. schůze výboru (13. února 2002)
č. 30k informaci o došlých zbývajících dokladech kandidátů na člena Rady České televize Vratislava Měchury a Karla Kobosila (13. února 2002)ISP (login)