Subcommittee on Digitalisation in Justice and E-collection
Documents

Session invitations

č. 13 (20. května 2020)
č. 12 (2. dubna 2020)

Minutes

č. 13 (20. května 2020)
č. 12 (2. dubna 2020)

Resolutions

č. 13Elektronický monitorovací systém (20. května 2020)
č. 12Elektronický soudní spis (20. května 2020)
č. 11Stav příprav projektu e-legislativa (4. dubna 2019)
č. 10Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (tisk 256) (4. dubna 2019)
č. 9Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (tisk 256) (4. dubna 2019)ISP (login)