Subcommittee on Common Issues of Social and Health Areas
Documents

Session invitations

č. 10 (9. července 2020)
č. 9 (28. listopadu 2019)

Resolutions

č. 3k bodu „Zhodnocení dopadu pandemie viru Covid 19 na fungování sociálních služeb" (9. července 2020)
č. 2k bodu „Těžké poškození bederní páteře způsobené dlouhodobou těžkou fyzickou prací" (28. listopadu 2019)
č. 1k účasti na schůzích podvýboru (21. března 2018)ISP (login)