Subcommittee on Social Services and Physically Disabled Persons
Documents

Session invitations

č. 11 (13. února 2020)
č. 10 (23. ledna 2020)

Resolutions

č. 4„Stav přípravy novely zákona o sociálních službách" (13. února 2020)
č. 2„Různé" (22. března 2018)
č. 1k účasti na schůzích podvýboru (22. března 2018)
č. 3„Informace předsedkyně o aktuální situaci v úpravách motorových vozidel pro zdravotně postižené" (12. září 2018)ISP (login)