Committee on Social Policy
Subcommittee on Social Services and Physically Disabled Persons
Documents

Session invitations

č. 11 (13. února 2020)
č. 10 (23. ledna 2020)

Resolutions

č. 4„Stav přípravy novely zákona o sociálních službách" (13. února 2020)
č. 2„Různé" (22. března 2018)
č. 1k účasti na schůzích podvýboru (22. března 2018)
č. 3„Informace předsedkyně o aktuální situaci v úpravách motorových vozidel pro zdravotně postižené" (12. září 2018)ISP (login)