Documents

Session invitations

č. 32veřejnosti nepřístupná s výjimkou pozvaných hostů (18. listopadu 2020)
č. 31neveřejná, pouze pro přizvané hosty (4. listopadu 2020)

Minutes

č. 31 (4. listopadu 2020)
č. 30 (9. září 2020)

Resolutions

č. 153k návrhu poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů /ST 549/ (18. listopadu 2020)
č. 152k návrhu poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jiřího Miholy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /ST 526/ (18. listopadu 2020)
č. 151k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré a Marie Pěnčíkové na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /ST 508/ (18. listopadu 2020)
č. 155k Návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2021 a střednědobého výhledu SFŽP ČR na roky 2022-2023 /ST 1066/ (18. listopadu 2020)
č. 157k dokumentu EU: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství, COM(2020) 642 final (18. listopadu 2020)

Seminars

European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?videokonference (8. prosince 2020)
Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu? (7. října 2020)
Rekodifikace stavebního práva: zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů? (2. července 2020)
Zeleň jako účinná klimatizace sídel (1. července 2020)
Cena, kvalita a dostupnost pitné vody (18. února 2020)ISP (login)