Documents

Session invitations

č. 45pouze pro poslance a přizvané externí osoby (18. listopadu 2020)
č. 44veřejnosti nepřístupná (10. listopadu 2020)

Minutes

č. 43 (8. října 2020)
č. 42 (10. září 2020)

Resolutions

č. 229k finančním vztahům k rozpočtům územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti pro rok 2021 (sešit G) (18. listopadu 2020)
č. 228k návrhu rozpočtu kapitoly č. 314 - Ministerstvo vnitra na rok 2021 - část správní (18. listopadu 2020)
č. 227k návrhu rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky 2022 - 2023, sněmovní tisk 1069 (18. listopadu 2020)
č. 226k návrhu rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na léta 2022 a 2023, kapitola č. 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj (18. listopadu 2020)
č. 224k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů - sněmovní tisk 576 (10. listopadu 2020)

Seminars

Budoucnost komunálních voleb (prodloužení funkčního období zastupitelů a změna volebního systému pro komunální volby) (11. prosince 2019)
Jak spolupracovat s bankovním sektorem na digitalizaci veřejné správy (20. listopadu 2019)
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 40 (19. června 2018)ISP (login)