Documents

Session invitations

č. 39neveřejná (25. června 2020)
č. 38 (11. června 2020)

Minutes

č. 37 (14. května 2020)
č. 33 (20. února 2020)

Resolutions

č. 122k přednesené informaci ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o aktuální situaci v oblasti kybernetické bezpečnosti v České republice (31. října 2019)
č. 179k reorganizaci Policie České republiky (25. června 2020)
č. 178k návrhu poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., sněmovní tisk 794. (25. června 2020)
č. 177k návrhům zákonů tzv. „zbraňové legislativy" (25. června 2020)
č. 175k informaci předsedy výboru Radka Kotena o přijatých opatřeních pro jednání výboru v neveřejném režimu podle § 37 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (25. června 2020)

Session Records

č. 24o neuskutečnění 24. schůze výboru pro bezpečnost (5. června 2019)
č. 16 (13. prosince 2018)

Seminars

Právní úprava držení zbraní v České republice a související problematika výroby střeliva (22. března 2019)
Požární bezpečnost staveb 21. století (18. února 2019)
Genotypování variet konopí pro účely trestního řízení (20. června 2018)
Současné výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti (19. června 2018)ISP (login)