Documents

Session invitations

č. 66 (9. a 10. září 2020)
č. 64změna programu (24. června 2020)

Minutes

č. 65 (8. července 2020)
č. 64 (24. června 2020)

Resolutions

č. 214Výjezdní zasedání ústavně právního výboru do Brna (8. července 2020)
č. 213Státní závěrečný účet - doporučení Vládě ČR (24. června 2020)
č. 212Státní závěrečný účet za rok 2019, kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (24. června 2020)
č. 211Státní závěrečný účet za rok 2019, kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (24. června 2020)
č. 210Státní závěrečný účet za rok 2019, kapitola 358 - Ústavní soud ČR (24. června 2020)

Session Records

č. 75záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 132) (6. září 2018)
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 79) (9. května 2018)
č. 29Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 42) (28. března 2018)

Seminars

Slovenská zkušenost se zavedením (2. září 2020)
Institut „nepřijatelnosti“ – ke sněmovnímu tisku 237 – soudní řád správní (16. ledna 2020)
Hromadné žaloby (9. prosince 2019)
Rozhodování na konci života a eutanázie (14. října 2019)
Kumulace trestů (21. října 2019)ISP (login)