Documents

Session invitations

č. 66videokonference (24. února 2021)
č. 65veřejnosti nepřístupná (17. února 2021)

Minutes

č. 64 (3. února 2021)
č. 63 (21. ledna 2021)

Resolutions

č. 431k Informaci o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady, jež proběhne ve dnech 25. a 26. února 2021 (24. února 2021)
č. 430k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (24. února 2021)
č. 429ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu - Nasměrování evropské dopravy do budoucnosti /kód Rady 14012/20, KOM(2020) 789 v konečném znění/ (17. února 2021)
č. 428k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES /kód Rady 14124/20, KOM(2020) 825 v konečném znění/ (17. února 2021)
č. 427ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Maximální využití inovačního potenciálu EU - Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti /kód Rady 13354/20, KOM(2020) 760 v konečném znění/ (17. února 2021)

Session Records

č. 303k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) / kód Rady 6547/20, KOM(2020) 80 v konečném znění/ (29. dubna 2020)

Seminars

Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018)ISP (login)