Documents

Session invitations

č. 49neveřejná (13. května 2020)
č. 48neveřejná (29. dubna 2020)

Minutes

č. 48 (29. dubna 2020)
č. 47 (22. dubna 2020)

Resolutions

č. 314ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Bezpečné zavádění 5G v EU - Implementace souboru opatření EU /kód Rady 5664/20, KOM(2020) 50 v konečném znění/ (13. května 2020)
č. 313ke Konvergenčnímu programu České republiky (13. května 2020)
č. 312k Národnímu programu reforem České republiky 2020 (13. května 2020)
č. 311ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská strategie pro data /kód Rady 6250/20, KOM(2020) 66 v konečném znění/ (13. května 2020)
č. 310k Bílé knize o umělé inteligenci - Evropský přístup k excelenci a důvěře /kód Rady 6266/20, KOM(2020) 65 v konečném znění/ (13. května 2020)

Session Records

č. 303k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) / kód Rady 6547/20, KOM(2020) 80 v konečném znění/ (29. dubna 2020)

Seminars

Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018)ISP (login)