Documents

Session invitations

č. 76 (15. září 2021)
č. 75 (15. července 2021)

Minutes

č. 76 (15. září 2021)
č. 75 (15. července 2021)

Resolutions

č. 488ke společnému sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem - vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s ním /kód Rady 9902/21, JOIN(2021) 20 v konečném znění/ (15. září 2021)
č. 487k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 17. června - 7. července 2021 (15. července 2021)
č. 486ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pokyny k článku 17 směrnice 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu /kód Rady 9525/21, KOM(2021) 288 v konečném znění/ (15. července 2021)
č. 485k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu /kód Rady 9471/21, KOM(2021) 281 v konečném znění/ (15. července 2021)
č. 484ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zdanění podniků pro 21. století /kód Rady 9043/21, KOM(2021) 251 v konečném znění (15. července 2021)

Session Records

č. 303k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) / kód Rady 6547/20, KOM(2020) 80 v konečném znění/ (29. dubna 2020)

Seminars

Příprava českého předsednictví v Radě EUneveřejná (17. června 2021)
Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018)ISP (login)