Committee on the Budget
Subcommittee on the state-owned assets, Liabilities and Activities of the Financial Analytical Office
Documents

Session invitations

č. 4 (7. října 2015)
č. 3 (10. června 2015)

Resolutions

č. 6k  návrhu termínu a pořadu příští schůze podvýboru (10. června 2015)
č. 5k  informaci o zprávě „Moneyval“ (10. června 2015)ISP (login)