Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
Subcommittee on Science and Post-Secondary Educational Institutions
Documents

Session invitations

č. 8 (28. června 2017)
č. 7schůze zrušena (1. listopadu 2016)ISP (login)