Permanent Commission on Oversight over the work of the Security Information Service
Documents

Session invitations

č. 16 (14. září 2017)
č. 15 (23. března 2017)

Resolutions

č. 36Podklady pro kontrolu plnění rozpočtu BIS za 1. pololetí roku 2017 (bod 4) (14. září 2017)
č. 35Podklady dle § 19 odst. 3 písm. b), c), d), e) zákona č. 154/1994 Sb., o BIS za období 1. červenec 2016 - 30. červen 2017 (bod 3) (14. září 2017)
č. 34Zpráva o činnosti BIS za rok 2016 dle § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 154/1994 Sb., o BIS (bod 2) (14. září 2017)
č. 33Návrh závěrečného účtu kapitoly 305 – Bezpečnostní informační služba za rok 2016 (bod 3) (23. března 2017)
č. 32Podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu BIS za 1. pololetí roku 2016 (bod 5) (15. září 2016)ISP (login)