Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
Documents

Session invitations

č. 42 (7. června 2017)
č. 41 (1. června 2017)

Minutes

č. 42 (7. června 2017)
č. 40 (31. května 2017)

Resolutions

č. 233k podvýboru pro heraldiku a vexilologii (27. června 2017)
č. 232k vládnímu návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) (sněmovní tisk 666) - jednání garančního výboru mezi 2. a 3. čtením (7. června 2017)
č. 231k vládnímu návrhu zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích) (sněmovní tisk 1054) (31. května 2017)
č. 221k záměru využít Clam-Gallasův palác jako Palác vědy a umění (Domus Scientiarum Et Artium) (31. května 2017)
č. 230k vládnímu návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) (sněmovní tisk 666) - jednání garančního výboru mezi 2. a 3. čtením (31. května 2017)ISP (login)