Committee on Health Care
Documents

Session invitations

č. 53 (21. září 2017)
č. 52 (5. září 2017)

Minutes

č. 47 (19. dubna 2017)
č. 53 (21. září 2017)

Resolutions

č. 266k úhradové vyhlášce na rok 2018 (21. září 2017)
č. 265k návrhu ministra zdravotnictví na jmenování ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky vládou ČR (21. září 2017)
č. 264k Informaci o plnění projektu DRG Restart (21. září 2017)
č. 263k eHealth - Informaci Ministerstva zdravotnictví k čerpání z fondů EU (21. září 2017)
č. 262k elektronickému receptu - Informaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zdravotnictví k návrhu prováděcího předpisu k zákonu o léčivech (21. září 2017)

Seminars

Revma výzva – revmatoidní artritida a její dopad na společnost (20. září 2017)
Hemofilici pohledem lékařů záchranné služby a urgentních příjmů (20. září 2017)
Nová radiofarmaka pro PET vyšetření a terapii, teranostikaa její možnosti (21. září 2017)
Problematika dětské gynekologie (nedostatečné pokrytí v rámci ČR) a problematika vzdělávání v tomto oboru (19. září 2017)
STK pro chlapy (15. června 2017)

Other Meetings

Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví (2013 – 2014) (2. ledna 2015)
Předběžná pozvánka na 9. schůzi VZ (4. září 2014)
Program návštěvy delegace Výboru pro sociální ochranu, zdraví a rodinu Parlamentu Moldavské republiky (11. až 14. května 2014)
Předběžný program výjezdního zasedání (16. až 18. dubna 2014)ISP (login)