Committee on Social Policy
Documents

Session invitations

č. 58 (5. září 2017)
č. 57 (20. září 2017)

Minutes

č. 57 (20. září 2017)
č. 58 (5. září 2017)

Resolutions

č. 277„Různé" (20. září 2017)
č. 276„Aktuální stav řešení zdravotně sociálního pomezí" (20. září 2017)
č. 275„Představení činnosti Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí" (20. září 2017)
č. 274k „Aktuální situaci v oblasti náhradní rodinné péče (přechodná pěstounská péče, ZDVOP, OSPOD)" (20. září 2017)
č. 273k „Aktuálnímu stavu řešení informačních technologií v rámci resortu MPSV" (20. září 2017)

Seminars

Stárnutí populace v České republice, její dlouhodobé ekonomické důsledky a možnosti řešení – pilotní projekt společné analýzy zdravotních a sociálních nákladů na vybraná onemocnění (20. září 2017)
Paliativní péče v domácím prostředí: výsledky pilotního projektu (1. listopadu 2016)
Kulatý stůl k proběhlým a připravovaným změnám v oblasti podpory zaměstnávaní osob se zdravotním postižením (19. ledna 2017)
Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (5. prosince 2016)
Návrh zákona o sociálním bydlení (8. listopadu 2016)

Other Meetings

Diskusní setkání Čeříme vodu (17. března 2015)ISP (login)