Committee on Security
Documents

Session invitations

č. 44 (12. července 2017)
č. 43 (31. května 2017)

Minutes

č. 37 (25. ledna 2017)
č. 34 (3. listopadu 2016)

Resolutions

č. 183k návrhu předsedy vlády České republiky na jmenování ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (12. července 2017)
č. 182k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru pro bezpečnost (31. května 2017)
č. 181k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony sněmovní tisky 681/0 až 681/5 (31. května 2017)
č. 180k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisky 1024/0 a 1024/3). (31. května 2017)
č. 179k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisky 855/0 až 855/8. (31. května 2017)

Session Records

č. 176k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 189/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (sněmovní tisk 688). (3. května 2017)
č. 123k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 588) (31. srpna 2016)

Seminars

Veřejná kontrola zpravodajských služebk vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (1. září 2016)
Audit národní bezpečnosti České republiky (12. května 2016)
Prevence kriminality (4. února 2016)
Omezování držení zbraní (14. ledna 2016)
Zákon o kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnosti informačních systémů ve veřejné správě a ve zdravotnictví (4. listopadu 2014)

Other Meetings

Pracovní setkání vedení výboru pro bezpečnost a vedení výboru pro obranu (7. října 2015)ISP (login)