Committee on Economic Affairs
Documents

Session invitations

č. 57upravená (14. září 2017)
č. 56upravená (13. července 2017)

Minutes

č. 57 (14. září 2017)
č. 56 (13. července 2017)

Resolutions

č. 418k zahraniční cestě Ministerstva dopravy - změna (13. července 2017)
č. 417k návrhu poslanců Zbyňka Stanjury, Andreje Babiše, Martina Plíška, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka, Romana Sklenáka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 1089 (13. července 2017)
č. 416vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé - sněmovní tisk 1000 (13. července 2017)
č. 415k zahraniční cestě Ministerstva průmyslu a obchodu (4. července 2017)
č. 414k zahraničním cestám Ministerstva dopravy (4. července 2017)

Session Records

č. 340k návrhu poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 888 (14. prosince 2016)
č. 179k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb – sněmovní tisk 514 (2. září 2015)
č. 178k vládnímu návrhu zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk 513 (2. září 2015)
č. 89k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2015 kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu (19. listopadu 2014)

Seminars

Řešení nedostatku dřeva FSC pro nábytkářský průmysl (12. září 2017)
Seminář podvýboru pro energetiku (20. dubna 2017)
Vliv čerpání finančních prostředků z OP PIK na konkurenceschopnost české ekonomiky (27. dubna 2017)
Co přinese liberalizace české železnici? (21. dubna 2017)
Požadavky na vzdělávání v době, kdy se mění technické i technologické prostředky (20. dubna 2017)

Conferences

Česko - korejské ekonomické fórum (15. a 16. prosince 2016)
Bezpečnost provozu na českých silnicích - současnost a perspektiva (18. června 2015)
Setkání hospodářských výborů Parlamentů zemí V4 (15. a 16. února 2016)
Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky (1. října 2015)
Digitální cesta k ekonomickému růstu (12. února 2015)ISP (login)