Committee on European Affairs
Documents

Session invitations

č. 69 (21. září 2017)
č. 68 (15. června 2017)

Minutes

č. 69 (21. září 2017)
č. 68 (15. června 2017)

Resolutions

č. 418k návrhu kandidáta na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie (21. září 2017)
č. 417k Informaci o realizaci twinningového projektu v Parlamentu Moldávie („Strengthening the capacites of the Parliament of Moldova for EU approximation proces") za účasti Poslanecké sněmovny v pozici hlavního partnera (21. září 2017)
č. 416k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů /kód dokumentu 9670/17, KOM(2017) 277 v konečném znění/ (21. září 2017)
č. 415k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly /kód dokumentu 9672/17, KOM(2017) 275 v konečném znění/ (21. září 2017)
č. 414ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa v pohybu - Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny /kód dokumentu 9967/17, KOM(2017) 283 v konečném znění/ (21. září 2017)

Seminars

Evropské fondy (1. června 2017)
Migrace a trh práce (10. května 2017)
Máme se bát islámu? (18. května 2016)
Evropské fondy (18. února 2016)
Setkání poslanců a senátorů s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (15. ledna 2016)ISP (login)