Committee on European Affairs
Subcommittee on European Union Funding
Documents

Session invitations

č. 12 (11. června 2013)
č. 11 (12. února 2013)

Minutes

č. 12 (11. června 2013)
č. 11 (12. února 2013)

Resolutions

č. 14k informaci o aktuálním stavu čerpání a realokacích (11. června 2013)
č. 13k dosavadním výsledkům a aktuálnímu stavu čerpání finančních prostředků v rámci operačních programů (26. září 2012)
č. 12ke zprávě Evropského účetního dvora - informace k údajnému zkreslování auditů při čerpání evropských dotací (12. června 2012)
č. 11ke stavu příprav budoucího programového období (po roce 2013) (7. června 2012)
č. 10k dosavadním výsledkům a aktuálnímu stavu čerpání finančních prostředků v rámci operačních programů v gesci MŠMT, MŽP, MD a MPO (7. června 2012)ISP (login)