Committee on the Budget
Subcommittee on Financial Management of Teritorial Self-governing Units and European Funding Use
Documents

Session invitations

č. 11 (10. dubna 2013)
č. 10 (21. listopadu 2012)

Resolutions

č. 30k „Informaci MF o použití finančních prostředků vyčleněných v kapitole VPS ve výši 20 mil. Kč určených ke kompenzaci RUD pro obce s nadměrným katastrem" (10. dubna 2013)
č. 29k 11. schůzi podvýboru s účastí širší odborné veřejnosti (10. dubna 2013)
č. 28k návrhu pořadu a termínu příští schůze podvýboru (21. listopadu 2012)
č. 27k návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (21. listopadu 2012)
č. 26k návrhu změn zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (21. listopadu 2012)ISP (login)