News

Návštěva Fóra rodinné politiky (14. 5. 2019)
Členové Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny se 14. května 2019 účastnili Fóra rodinné politiky, kterou pořádalo MPSV v Brně.
Návštěva Fóra rodinné politiky (14. 5. 2019)
Návštěva Fóra rodinné politiky (14. 5. 2019)

Navigace sekce Permanent Commission on Family Issues, Equal Opportunities and MinoritiesISP (login)