Committee on Security

About the Committee

Zasedací místnost VB

The Committee discusses individual bills between the first and second readings, mostly discussing bills presented by the Ministry of the Interior on behalf of the Government. The Minister is invited to join the Committee for the discussion of the bill. The Committee on Security deals primarily with issues related to the Police of the Czech Republic, municipal and city police forces, intelligence services, prison services, energy security of the state, rescue forces and emergency services, handling mostly conceptual issues in these areas, to which also the competence of the Committee’s four sub-committees corresponds.

More about committee

Current Agenda

44. schůze VB - 12. července 2017

Jednání 44. schůze výboru pro bezpečnost se dne 12. července 2017 zúčastnil předseda vlády České republiky Mgr. Bohuslav Sobotka, viz pozvánka.

14. schůze PV

Podvýbor pro vězeňství - 25. května 2017, viz pozvánka.

16. schůze PPČR

Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby - 30. května 2017, viz pozvánka.

12. schůze PIZS

Podvýbor pro integrovaný záchranný systém a pro prevenci kriminality - 30. května 2017, viz pozvánka.

more


Arménie Přijetí arménské parlamentní delegace (28. 6. 2017)
Dne 28. června 2017 přijal předseda výboru pro bezpečnost Roman Váňa a další členové výboru pro bezpečnost arménskou parlamentní delegaci vedenou místopředou Národního shromáždění panem Eduardem Šarmazanovem. Delegaci doprovázel velvyslanec Arménské republiky j.e. Tigran Seiranian.

Německo Přijetí delegace členů CSU z Bavorského zemského sněmu (3. 5. 2017)
Dne 3. května 2017 přijal výbor pro bezpečnost v rámci své 42. schůze delegaci členů CSU z Bavorského zemského sněmu. Tématem jednání byly bezpečnostní otázky zajímající obě země, akcentována pak byla především nová zbraňová normotvorba přijatí na úrovni Evropské unie.

Izrael Pracovní jednání s delegací Knesetu (16. 3. 2017)
Výbor pro bezpečnost jednaldne 16. března 2017s delegací Knesetu, jehož obsahem byla bezpečnost a ochrana proti terorismu.

moreISP (login)