Seminars
Kulatý stůl k problematice jezů na Labi (20. června 2018)

Předsedkyně výboru Dana Balcarová a předseda podvýboru pro ochranu přírody a krajiny Jan Čižinský společně svolali na 20. června 2018 pracovní kulatý stůl kproblematice jezů na Labi. Diskuze se zúčastnili poslanci, zastánci stavby i zástupci ekologických organizací.

Vláda opět otevřela problematiku výstavby jezu plavebního stupně Děčín na dolním Labi. Důvodem, proč se však za více jak 25 let žádný z návrhů na stavbu jezů na dolním Labi neuskutečnil, je mimořádný přírodní význam této oblasti.

Území spadá mezi evropsky významné lokality, které jsou zařazeny do sítě Natura 2000. Konkrétně se jedná o lokality EVL Porta Bohemica (Třeboutice u Litoměřic až Prostřední Žleb u Děčína) a EVL Labské údolí (Prostřední Žleb u Děčína až hranice s Německem).21.06.2018

Pozvánka

Kulatý stůl k problematice jezů na Labi (20. června 2018) (Dokument PDF, 108 KB) 

MP3

2018_06_20-KS_Jezy_na_Labi-audiozaznam.MP3 (Dokument, 29 MB) ISP (login)