Seminars
Bioodpady a jejich využití Legislativa a praxe (19. března 2019)

Výbor pro životní prostředí uspořádal pod záštitou předsedkyně Ing. Dany Balcarovéseminář na téma Bioodpady a jejich využití: legislativa a praxe. Níže naleznete prezentace, audiozáznam a fotky z akce.

Program:

  1. Legislativní rámec nakládání s bioodpady -Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí
  2. Potenciál bioodpadů pro zvýšení podílu organické hmoty v půdě -Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a půdy, oddělení pedologie a ochrany půdy
  3. Bioodpad v Ústí nad Labem - zkušenosti se zaváděním sběru bioodpadu v sídlištní a rodinné zástavbě - Ing. Eva Fialová, poslankyně a radní města Ústí nad Labem
  4. Bioodpad v Jihlavě - zkušenosti se zavedením svozu bioodpadu -Bc. Ing. Jan Machančík, odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy
  5. Domácí kuchyňský bioodpad a jeho využití -Ing. Ivo Kropáček, Hnutí Duha
  6. Praktické postřehy z provozu komerční kompostárny u krajského města - Ing. et Ing. Martin Šmída, Vedoucí kompostárny RESTA Olomouc-Holice
  7. Diskuse


7.03.2019

Pozvánka

Bioodpady a jejich využití Legislativa a praxe (19. března 2019) 

Dokumenty a prezentace

01_Manhart.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 
02_Vopravil.pdf (Dokument PDF, 6 MB) 
03_Fialova.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 
04_Machancik.pdf (Dokument PDF, 365 KB) 
05_Kropacek.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 
06_Smida.pdf (Dokument PDF, 3 MB) 

MP3

audiozaznam_bioodpady_19_3_2019.MP3 (Dokument, 82 MB) 

Foto

01.jpg (Dokument, 411 KB) 02.jpg (Dokument, 418 KB) 03.jpg (Dokument, 392 KB) 04.jpg (Dokument, 447 KB)ISP (login)