Seminars VZP

13. března 2018
Ochrana ovzduší, legislativní rámec a praxe
Předsedkyně Výboru pro životní prostředí Ing. Dana Balcarová uspořádala seminář "Ochrana ovzduší, legislativní rámec a praxe".

12
ISP (login)