Documents

Session invitations and other documents

č. 34účast veřejnosti distanční formou (17. února 2021)
č. 33účast veřejnosti distanční formou; upravená (3. února 2021)
č. 32veřejnosti nepřístupná s výjimkou pozvaných hostů (18. listopadu 2020)
č. 31neveřejná, pouze pro přizvané hosty (4. listopadu 2020)
č. 30 (9. září 2020)

more

Minutes

č. 34 (17. února 2021)
č. 33 (3. února 2021)

more

Resolutions

č. 171k dokumentu EU: Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nastartování cesty ke klimaticky neutrální Evropě do roku 2050 - Zpráva o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2020, COM (2020) 777 final (17. února 2021)
č. 170k dokumentu EU: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský klimatický pakt, COM (2020) 788 final (17. února 2021)
č. 169k Petici za klima (17. února 2021)
č. 168k volbě předsedy podvýboru VŽP pro technickou ochranu životního prostředí (17. února 2021)
č. 167k informaci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí o dalším vývoji po podání podnětu Evropské komisi ve věci porušení unijního práva při povolování rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów (v návaznosti na 132. usnesení VŽP) (17. února 2021)

more

Seminars

Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi - jsme na cestě koběhovému hospodářství?16. února 2021
Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi - jsme na cestě koběhovému hospodářství?
Online seminář pořádá Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslance Františka Elfmarka dne 16. února 2021 od 9:00 do 14:00 hodin.
Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností11. prosince 2020
Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností
Videokonferenční seminář „Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností“ se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové.
European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?8. prosince 2020
European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?
Videokonferenční parlamentní seminář "European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?"se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové v úterý 8. prosince 2020 od 14:00 do 17:00 hod.
Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu?7. října 2020
Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu?
Videokonference"Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu?"se koná pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové ve středu 7. října 2020 od 11:00 do 14:00 hodin.
Rekodifikace stavebního práva: zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?2. července 2020
Rekodifikace stavebního práva: zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?
Seminář "Rekodifikace stavebního práva: Zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?" pořádá výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve čtvrtek 2. července 2020 od 14:00 do 18:00 hodin na adrese Malostranské náměstí 7/19, Praha 1.

more
ISP (login)