Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
News

8. schůze PV (9. 6. 2017)
Podvýbor pro vědu a vysoké školy - 28. června 2017, viz pozvánka.

ISP (login)