Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
News

16. schůze PSSVOS (7. 6. 2017)
Podvýbor pro střední a vyšší odborné školství - 13. června 2017, viz pozvánka.

ISP (login)