Committee on Public Administration and Regional Development
Documents

Session invitations and other documents

č. 61 (19. září 2017)
č. 58 (30. května 2017)
č. 60 (13. až 15. června 2017)
č. 59 (30. května až 1. června 2017)
č. 56 (19. dubna 2017)

more

Minutes

č. 60 (13. až 15. června 2017)
č. 59 (30. května až 1. června 2017)

more

Resolutions

č. 287Jednání se starosty obcí - Kraj Vysočina (31. května 2017)
č. 284Analýza systému kontrol územních samosprávných celků, sněmovní dokument 6304 (30. května 2017)
č. 285Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci, sněmovní tisk 1070 (30. května 2017)
č. 286Návrh poslance Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), sněmovní tisk 920 (30. května 2017)
č. 280Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 947 (19. dubna 2017)

more

Seminars

Konkurence schopnost České republiky v cestovním ruchu (25. ledna 2017)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 927 (26. ledna 2017)
Představení vládních návrhů zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, sněmovní tisky 763 a 764 (21. června 2016)
Připravované změny zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, sněmovní tisk 655 (16. února 2016)
Připravované změny zákona o zadávání veřejných zakázek (16. dubna 2015)

more


Navigace sekce Committee on Public Administration and Regional DevelopmentISP (login)