Documents

Session invitations and other documents

č. 49přístupná pouze přizvané veřejnosti (2. března 2021)
č. 48přístupná pouze přizvané veřejnosti (18. února 2021)
č. 47přístupná pouze přizvané veřejnosti (4. února 2021)
č. 46veřejnosti nepřístupná (10. prosince 2020)
č. 45pouze pro poslance a přizvané externí osoby (18. listopadu 2020)

more

Minutes

č. 48 (18. února 2021)
č. 47 (4. února 2021)

more

Resolutions

č. 243k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci - sněmovní tisk 756 (2. března 2021)
č. 242k návrhu poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) - sněmovní tisk 952 (18. února 2021)
č. 241k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 780 (18. února 2021)
č. 240k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk 641 (18. února 2021)
č. 239Oponentní zpráva k vládnímu návrhu stavebního zákona sněmovní tisk 1008 (4. února 2021)

more

Seminars

Budoucnost komunálních voleb (prodloužení funkčního období zastupitelů a změna volebního systému pro komunální volby) (11. prosince 2019)
Jak spolupracovat s bankovním sektorem na digitalizaci veřejné správy (20. listopadu 2019)
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 40 (19. června 2018)

more


Navigace sekce Committee on Public Administration and Regional DevelopmentISP (login)