Contacts

Parlament ╚eské republiky
Poslanecká snýmovna
výbor pro sociální politiku
Snýmovní 4
118 26 Praha 1

e-mail: vsp@psp.cz 

kancelá° výboru: místnost Ŕ. 318 B

Ing. Antonín Papoušek
tajemník výboru
e-mail: papousek@psp.cz
tel: +420 25717 3341

sekretariát: výboru:

Prokopová Helena
e-mail: prokopova@psp.cz
tel: +420 25717 3341

Bc. Kostková Jind°iška
e-mail: kostkovaj@psp.cz
tel: +420 25717 3342


You may also be interested in
ISP (login)