Documents

Session invitations and other documents

č. 77mimořádná neveřejná (20. dubna 2021)
č. 76změna termínu, veřejnosti nepřístupná (28. dubna 2021)
č. 75mimořádná, neveřejná (8. dubna 2021)
č. 74účast veřejnosti je možná distanční formou (31. března 2021)
č. 71účast veřejnosti je možná distanční formou (18. března 2021)

more

Minutes

č. 69 (17. února 2021)
č. 72 (2. března 2021)

more

Resolutions

č. 237k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 911/ (8. dubna 2021)
č. 236k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 961/ (8. dubna 2021)
č. 233k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /ST 1116/ (31. března 2021)
č. 234Návrh poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) /ST 952/ (31. března 2021)
č. 232k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 911/ (31. března 2021)

more

Seminars

Reflexe státní sociální podpory a pomoci (10. prosince 2019)
Předloha návrhu zákona o sociálních službách (25. září 2019)
Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe (12. června 2019)
Odborné sociální poradenství: současnost a budoucí výzvy (26. února 2019)
Nefunkční společenství vlastníků jednotek: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů (19. března 2019)

more
ISP (login)