News

Veřejné slyšení volebního výboru pro volbu 4 členů Rady České televize (22. 3. 2021)
Ve dnech 16. – 17. března 2021 se konalo slyšení volebního výboru pro volbu 4 členů Rady České televize.

Na základě veřejné Výzvy předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se ve dnech 16. – 17. března 2021 konalo slyšení volebního výboru pro volbu 4 členů Rady České televize, do kterého se přihlásilo 56 kandidátů. Volební výbor pak na své 26. schůzi dne 18. března 2021 vybral v tajné volbě trojnásobek kandidátů (12) na 4 místa v Radě České televize pro volbu Poslaneckou sněmovnou.
Veřejné slyšení volebního výboru pro volbu 4 členů Rady České televize (22. 3. 2021)
Veřejné slyšení volebního výboru pro volbu 4 členů Rady České televize (22. 3. 2021)
Veřejné slyšení volebního výboru pro volbu 4 členů Rady České televize (22. 3. 2021)
Veřejné slyšení volebního výboru pro volbu 4 členů Rady České televize (22. 3. 2021)

Navigace sekce Electoral CommitteeISP (login)