News

V úterý dne 23. února 2021 se od 14:00 hodin konala 4. schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky (25. 2. 2021)
VSenátu Parlamentu České republiky se 4. schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky zúčastnil předseda volebního výboru Stanislav Berkovec a místopředseda volebního výboru Petr Dolínek.

Hlavním bodem programu schůze byla Analýza nedostatků stávající právní úpravy v oblasti kontroly veřejnosti nad činností České televize a Českého rozhlasu. K tomuto bodu si nechal místopředseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky pan David Smoljak vypracovat analýzu od advokátní kanceláře Kučera & Associates. K této analýze se vedla debata a přítomní senátoři a poslanci se dohodli na další spolupráci v této věci, a to mezi Volebním výborem Poslanecké sněmovny a Stálou komisí Senátu pro sdělovací prostředky. Na závěr jednání předseda volebního výboru Stanislav Berkovec seznámil senátory s harmonogramem veřejného slyšení a volby do Rady České televize.

  
V úterý dne 23. února 2021 se od 14:00 hodin konala 4. schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky (25. 2. 2021)
V úterý dne 23. února 2021 se od 14:00 hodin konala 4. schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky (25. 2. 2021)
V úterý dne 23. února 2021 se od 14:00 hodin konala 4. schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky (25. 2. 2021)

Navigace sekce Electoral CommitteeISP (login)