News

Papers

 • 1.248 Nástroje a opatření na zamezení rizika střetu zájmů politických činitelů
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 2.117 Globální ekonomické krize: Přístupy a východiska
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 5.396 Právní úprava mimořádných stavů - komparace vybraných států
  (Dokument PDF, 874 KB)

Selected Topics

 • 31/2020 Plán na podporu oživení a odolnosti EU a stav jeho projednávání
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 32/2020 Volební proces v době pandemie - překážky ve výkonu volebního práva, doporučení k volebnímu procesu, přehled opatření k zajištění hlasování
  (Dokument PDF, 958 KB)
 • 30/2020 Plán na podporu oživení a odolnosti EU
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 29/2020 Alternativní volební mechanismy – mechanika, účinky, dopady - možnosti volební reformy systému do Senátu představené v VIII. volebním období na pozadí australské a irské zkušenosti
  (Dokument PDF, 1018 KB)

Surveys

 • 120/2020 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 9. do 15. 9. 2020 (Dokument PDF, 4 MB)
 • 119/2020 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: září 2020 (Dokument PDF, 2 MB)

Analyses of selected EU Documents

 • 26/20 Nový akční plán pro oběhové hospodářství
  (Dokument PDF, 947 KB)
 • 25/20 Změna návrhu nařízení o Fondu pro spravedlivou transformaci
  (Dokument PDF, 897 KB)

Weekly Selection of EU Documents


Documents of CFSP

 • 8/2020
  (Dokument PDF, 900 KB)
 • 7/2020
  (Dokument PDF, 935 KB)

Reports by Permanent Representative with EP

 • 39/2020 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 21. září do 27. září 2020)
  (Dokument PDF, 716 KB)
 • 38/2020 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 14. září do 20. září 2020)
  (Dokument PDF, 472 KB)

EU Economic Newsletter

 • 120/2020 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 9. do 15. 9. 2020
  (Dokument PDF, 4 MB)
 • 119/2020 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: září 2020
  (Dokument PDF, 2 MB)

Migration

 • 2/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 15. 4. 2020
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 29. 2. 2020
  (Dokument PDF, 782 KB)

Parliamentary Institute

The Parliamentary Institute (hereinafter referred to as PI) resolves the tasks of scientific, informative and educational nature for the Chamber of Deputies: Deputies, Committees and other authorities, Office of the Chamber, Senate and its office, senators and Senate authorities.

In order to provide best possible services, the PI has been divided into three departments, each dealing with particular agenda. The Department of General Analysis deals predominantly with Deputy and Senator requests and provides general analyses and also analyses in the field of foreign relations.  The Department of EU Affairs serves mostly as an expert base for the Committee for European Affairs of the Chamber of Deputies. The department elaborates and holds the database of incoming EU documents and those that have some relation to EU. The Department of Communication and Education provides services for public and operates Information Center of the Chamber of Deputies. Departments within the PI closely cooperate with each other and they together organize seminars either for MPs or for public. Members of all departments participate commonly on major projects and analyses.

More

You may also be interested inISP (login)