News

Papers

 • 2.118 Návrh státního rozpočtu na rok 2021 – základní parametry
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1.248 Nástroje a opatření na zamezení rizika střetu zájmů politických činitelů
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1.246 Možnosti zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů na úrovni EU v režimu Lisabonské smlouvy
  (Dokument PDF, 1 MB)

Selected Topics

 • 31/2020 Plán na podporu oživení a odolnosti EU a stav jeho projednávání
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 32/2020 Volební proces v době pandemie - překážky ve výkonu volebního práva, doporučení k volebnímu procesu, přehled opatření k zajištění hlasování
  (Dokument PDF, 958 KB)
 • 30/2020 Plán na podporu oživení a odolnosti EU
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 29/2020 Alternativní volební mechanismy – mechanika, účinky, dopady - možnosti volební reformy systému do Senátu představené v VIII. volebním období na pozadí australské a irské zkušenosti
  (Dokument PDF, 1018 KB)

Surveys

 • 125/2020 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 11. do 15. 11. 2020 (Dokument PDF, 2 MB)
 • 124/2020 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: Zdanění práce (Dokument PDF, 2 MB)

Analyses of selected EU Documents

 • 56/20 Posouzení integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu
  (Dokument PDF, 981 KB)
 • 55/20 Návrh EU na změnu přílohy IV Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států
  (Dokument PDF, 871 KB)

Weekly Selection of EU Documents


Documents of CFSP

Reports by Permanent Representative with EP

 • 47/2020 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 16. listopadu do 22. listopadu 2020)
  (Dokument PDF, 775 KB)
 • 47/2020 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 16. listopadu do 22. listopadu 2020)
  (Dokument PDF, 775 KB)

EU Economic Newsletter

 • 125/2020 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 11. do 15. 11. 2020
  (Dokument PDF, 2 MB)
 • 124/2020 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: Zdanění práce
  (Dokument PDF, 2 MB)

Migration

 • 2/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 15. 4. 2020
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 29. 2. 2020
  (Dokument PDF, 782 KB)

Parliamentary Institute

The Parliamentary Institute (hereinafter referred to as PI) resolves the tasks of scientific, informative and educational nature for the Chamber of Deputies: Deputies, Committees and other authorities, Office of the Chamber, Senate and its office, senators and Senate authorities.

In order to provide best possible services, the PI has been divided into three departments, each dealing with particular agenda. The Department of General Analysis deals predominantly with Deputy and Senator requests and provides general analyses and also analyses in the field of foreign relations.  The Department of EU Affairs serves mostly as an expert base for the Committee for European Affairs of the Chamber of Deputies. The department elaborates and holds the database of incoming EU documents and those that have some relation to EU. The Department of Communication and Education provides services for public and operates Information Center of the Chamber of Deputies. Departments within the PI closely cooperate with each other and they together organize seminars either for MPs or for public. Members of all departments participate commonly on major projects and analyses.

More

You may also be interested inISP (login)